HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

KBNN Sơn Dương: Đơn vị tiên phong trong triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN
Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là xu thế tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tiến tới mô hình Chính phủ điện tử toàn diện, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông,...

Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo.

Viettel Tuyên Quang tặng quạt điện cho hộ nghèo thôn Làng Nhà xã Kim Quan
Sáng 13/6/2019, tại thôn Làng Nhà, xã Kim Quan (Yên Sơn), Đoàn cán bộ Chi nhánh Viettel Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Chi nhánh dẫn đầu, đã trao tặng 50 quạt điện cho 50 hộ nghèo, cận nghèo thôn Làng Nhà. Tham dự có đại diện...

Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học
Sáng ngày 11/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tuyên Quang về đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết...

Đề xuất mới về công tác văn thư
Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019.

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2019/NĐ-CP về quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2019 - 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021.

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Tổ chức Hội thi tuyên truyền điển hình 'Dân vận khéo' tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về điển hình "dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV - năm 2019. Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930;...

Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam
Sáng 6/6, tại Ủy ban mặt tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận và triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Trang tiếp