Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

3/6/2019 9:32

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND công bố 238 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.Quy trình thủ tục hành chính được tiếp nhận và kiểm tra
tính hợp lệ của hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Tư Pháp.

Theo đó, 238 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp bao gồm: cấp tỉnh: 166 quy trình (138 quy trình nội bộ, 28 quy trình liên thông); cấp huyện: 33 quy trình (28 quy trình nội bộ, 5 quy trình liên thông); cấp xã: 39 quy trình (32 quy trình nội bộ, 7 quy trình liên thông).

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
PV
 
 
 
.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục