Quyết định 557 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 20 Khoa học - Công nghệ
Số ký hiệu: 557 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 04/06/2019
Trích yếu: Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục