Công văn 1558 /UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1558 /UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/06/2019
Trích yếu: V/v thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục