Công văn 1555 /UBND-NLN của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v Báo cáo đánh giá tỉnh hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 4 Nông lâm nghiệp
Số ký hiệu: 1555 /UBND-NLN
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/06/2019
Trích yếu: V/v Báo cáo đánh giá tỉnh hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục