Công văn 1576 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1576 /UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/06/2019
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục