Công văn 1577 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: v/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 1577 /UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/06/2019
Trích yếu: v/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục