Công văn 1621 /UBND-THCB của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v thực hiện Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1621 /UBND-THCB
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 12/06/2019
Trích yếu: V/v thực hiện Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục