Công văn 1596 /UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 1596 /UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/06/2019
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục