Thông báo cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố Tuyên Quang trong dịp lễ hội

11/9/2019 14:18

Tuyenquang.gov.vn:


 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục