Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 109/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 46 /KH-UBND triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xa năm 2018.

Chính sách hỗ trợ các hộ nuôi bị dịch tả lợn châu Phi
Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

Chính sách mới về người lao động nước ngoài ở Nhật Bản
Chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản chính thức có hiệu lực vào ngày 1/4.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019
Lãi suất chơi hụi/họ không quá 20%/năm, quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất và xe ô tô bán tải, tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho trường nếu đạt tỷ lệ sinh viên có việc làm… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chổng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Quy định​ mới về tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Quy định mới về hoạt động triển lãm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động triển lãm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019
Hộ nghèo được vay vốn tối đa 100 triệu đồng, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước, điều kiện lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019.

Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Chính phủ vừa ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, Luật Chăn nuôi số 32//2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 2019; Quản lý tiền mặt, tài sản tạm gửi tại kho bạc; Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip; Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019.