Quyết định số 3700/UBND-VX ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chi trả chế độ nhuận bút theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ

17/2/2017 11:6

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục