Quan điểm 'khéo dùng cán bộ' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

13/6/2018 15:1

Tuyenquang.gov.vn: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến vai trò của cán bộ và công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng. Người từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Từ đó, trong việc sử dụng cán bộ, Người nhiều lần nhắc nhở: phải “khéo dùng cán bộ”, “dùng người đúng chỗ, đúng việc”.

Với quan điểm “dụng nhân như dụng mộc”, Bác cho rằng mỗi người đều có những điểm tốt có thể phát huy, nếu người sử dụng cán bộ biết nhìn nhận một cách chính xác, phân công công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi người thì vừa tránh lãng phí người tài, vừa có tác dụng tích cực, hiệu quả cho công tiệc. “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy”. Nếu “khéo dùng” người, hay nói cách khác là biết “nghệ thuật” dùng người sẽ phát huy được năng lực của cán bộ, làm cho cán bộ vui vẻ, thoải mái vì được đánh giá đúng và được cống hiến sức mình cho cách mạng, lại vừa khơi dậy được sức mạnh của dân tộc mà không lo thiếu cán bộ.Ảnh Tư liệu.
 
Hồ Chí Minh cũng đã nhắc nhở việc dùng người không đúng với năng lực sở trường sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí dẫn đến nhiều tác hại cho cách mạng. Theo Bác, “không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay”. Vì thế cần phải giúp đỡ để người ta sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm, tránh việc người có tài năng về việc này lại phân công làm việc khác, như “người viết giỏi nhưng nói kém lại dùng vào việc cần phải nói. Người nói khéo nhưng viết xoàng lại dùng vào công việc viết lách”, hoặc “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao” Cách sử dụng như vậy khiến cho nhiều người lúng túng, khó khăn trong công việc, không phát huy được năng lực. Khi công việc không mang lại hiệu quả, người được phân công sẽ chán nản, không yêu thích công việc, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Như vậy là “thất bại” trong dùng người. Vì vậy, phải chú ý đến khả năng làm việc của từng người để phân công công việc cho phù hợp, đồng thời thường xuyên giúp đỡ để khắc phục hạn chế của cán bộ.

Người cán bộ, quản lý phải biết trọng dụng người tài, phải chăm lo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng những người tài. Thực tế có nhiều cán bộ có khả năng làm việc tốt, nhưng chưa có cơ hội phát huy năng lực sở trường, sẽ lãng phí nhân tài. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nuôi dạy cán bộ, nuôi dưỡng người tài phải là việc làm thường xuyên, liên tục “như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Đồng thời với phát hiện, nuôi dưỡng, sử dụng cán bộ, người lãnh đạo cần tránh những “chứng bệnh” như: “Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực; Ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình” như Bác Hồ dạy. Cần hết sức khách quan, đặt công việc lên vị trí trước hết, căn cứ vào năng lực thực sự của cán bộ để bố trí, sắp xếp công việc phù hợp, tránh lãng phí chất xám, đồng thời cần phải độ lượng, chí công vô tư, không có thành kiến với cán bộ để cán bộ không bị bỏ rơi. Việc không cho cán bộ có cơ hội thể hiện năng lực của họ do tính tình không hợp với người lãnh đạo là việc hết sức sai lầm, không có lợi cho cách mạng. Bác Hồ từng dạy: Để có thể gần gũi với những cán bộ tính tình không hợp với mình, cán bộ lãnh đạo phải có “tinh thần rộng rãi”, xác định công tư rõ ràng thì cán bộ mới có cơ hội cống hiến, không khí sẽ vui vẻ, đoàn kết. Trong đội ngũ cán bộ cũng có những người phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nhưng còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Người cho rằng cán bộ lãnh đạo phải “chịu khó dạy bảo” những cán bộ đó, tức là giúp đỡ, hướng dẫn những cán bộ yếu về chuyên môn nghiệp vụ để họ dần tiến bộ. Quá trình hướng dẫn, giúp đỡ cần thân mật, vui vẻ, chân tình để cán bộ tiếp thu học hỏi mà không thấy xa cách. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng cần phải tỉnh táo đối với những người hay nịnh bợ, tâng bốc mình, phải sáng suốt để không bị lợi dụng mà xa cách cán bộ tốt, cần có thái độ khách quan trong phân công công việc cho cán bộ và đánh giá đúng năng lực của cán bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, quan điểm “khéo dùng cán bộ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị. Vận dụng quan điểm ấy, những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị và sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định để thực hiện công tác cán bộ và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Để đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng vừa ban hành Nghị quyết Trung ương 7, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về “khéo dùng cán bộ” vẫn là một trong những cơ sở để công tác cán bộ đạt hiệu quả cao.
                                                                        
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục