Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan

20/6/2018 11:8

Tuyenquang.gov.vn:

 

1. Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2. Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3. Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
4. Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
5. Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030
6. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Bảo tàng tỉnh
8. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành
9. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào
10. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh
11. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Phát hành phim và Chiều bóng
12. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Văn hóa tỉnh
13. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
14. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Thư viện tỉnh

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục