Sở Tài chính thông báo mời thầu rộng rãi. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị CNTT do phát sinh được giao dự toán bổ sung của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh

4/9/2018 9:40

Tuyenquang.gov.vn:

Sở Tài chính thông báo mời thầu rộng rãi. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị CNTT do phát sinh được giao dự toán bổ sung của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục