Hàm Yên tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

5/11/2018 10:11

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Hàm Yên đã tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thành phong trào trong nhân dân. Kết quả đến tháng 10/2018, một số chỉ tiêu năm đã được thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hàm Yên
thăm trang trại gia đình ông Trịnh Văn Học, thôn Đồng Vịnh, xã Nhân Mục

Đồng chí Đàm Ngọc Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Hàm Yên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp trong đó chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa, liên kết tạo thành chuỗi khép kín. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở các tiêu chí quan trọng, tiêu chí khi hoàn thành sẽ tác động, thúc đẩy các tiêu chí khác. Với sự nỗ lực và quyết tâm hoàn thành kế hoạch, đến nay huyện Hàm Yên đã hoàn thành trước một số nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu hết năm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Về phát triển sản xuất nông nghiệp: Phần lớn các cây chủ lực như cây lúa, cây ngô, cây lạc, cây đậu tương đều được gieo trồng trong khung thời vụ, với diện tích gieo trồng đều đạt và vượt kế hoạch.

Về thực hiện xây dựng nông thôn mới: Ngoài việc vận động nhân dân tích cực chung tay, góp sức đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, các xã đã tích cực triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, trong 9 tháng đầu năm 2018, các xã và đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện các tiêu chí với tiến độ cụ thể như sau: Đối với tiêu chí Quy hoạch có 16/17 xã đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới. Triển khai xây dựng 17 công trình đường trục xã, đường ngõ xóm, đường nội đồng với tổng chiều dài 18,083 km. Đến nay đã hoàn thành 12 công trình, với 13,183 km, còn 05 công trình đang thi công. Triển khai lắp đặt hoàn thiện 24,01/40 km kênh mương bê tông đúc sẵn; tổ chức xây dựng 02 công trình cầu và cầu tràn liên hợp. Đến nay 01 công trình đã thi công hoàn thành 50% khối lượng công việc, 01 công trình đang thẩm định hồ sơ. Đối với tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa đã vận động nhân dân triển khai xây dựng 28 nhà văn hóa thôn. Đến nay 13 nhà văn hóa thôn đã hoàn thiện, 12 nhà đang thi công, 03 nhà đang chuẩn bị điều kiện xây dựng. Triển khai xây dựng hoàn thiện 02 sân thể thao xã (xã Yên Lâm và xã Phù Lưu). Xây dựng 03 công trình chợ nông thôn. Đến nay 02 công trình đang thi công (xã Thái Sơn và xã Yên Lâm), 01 công trình đang tổ chức đấu thầu xây dựng (xã Phù Lưu). Triển khai xây dựng 03 công trình trường học: Đến nay, 02 công trình đang thi công ở xã Yên Lâm, 01 công trình đang hoàn thiện ở xã Bằng Cốc. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện chủ động phối hợp với các xã tổ chức rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, xây dựng kế hoạch và đã mở 12 lớp dạy nghề cho trên 400 lao động. Từ đó, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho lao động và từng bước chuyển dịch nghề nghiệp ở nông thôn. Từ việc chú trọng nội dung phát triển dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sau khi được hỗ trợ phát triển các dự án, huyện Hàm Yên đã chủ động triển khai thực hiện, đến nay 4/4 dự án đã được triển khai. Các hợp tác xã, đơn vị thực hiện dự án đã tổ chức tập huấn tới các hộ gia đình tham gia dự án, có dự án đã triển khai cấp phát cây, con giống tới các hộ dân.Nhân dân xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên triển khai lắp đặt kênh mương

Đối với xã Nhân Mục, xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện dành sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt, định kỳ ngày 16 hàng tháng, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới trực tiếp tại xã. Qua đánh giá sơ bộ đến tháng 10 năm 2018, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Còn 05 tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành.

Đồng chí Đàm Ngọc Hưng cũng cho biết thêm, để tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018, thời gian tới Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây trồng vụ đông còn lại (ngô TAGS, khoai lang, khoai tây, rau đậu các loại); hướng dẫn các xã có kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng hợp lý, tiếp tục tiêm phòng vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai đăng ký giống cây trồng sản xuất cho vụ xuân năm 2019.Mô hình nuôi - trồng kết hợp của trang trại ông Vương Ngọc Dũng
ở thôn Thọ Bình 2, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên.

Những tín hiệu khả quan trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên thời gian qua báo hiệu cho sự phát triển tích cực, bền vững. Thời gian tới với hướng chỉ đạo phù hợp, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các xã, sự đồng tình ủng hộ của người dân, chắc chắn sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2018 của Hàm Yên sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra./.
 
Theo nongthonmoituyenquang.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục