UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Thái Bình, huyện Yên Sơn về việc Đề nghị đơn vị thi công đường Quốc lộ 2C qua địa bàn xã Thái Bình sửa chữa, hoàn thiện các tuyến mương đã bị hư hỏng dọc tuyến đường Quốc lộ

7/11/2018 10:41

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

- Ngày 30/7/2018, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Bình đã kiểm tra thực tế hiện trường để xác định vị trí các tuyến mương đã bị hư hỏng theo nội dung kiến nghị của cử tri xã Thái Bình. Kết quả kiểm tra như sau:

+ Hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 bên đường thuộc Dự án cải tạo nâng cấp QL2C, đoạn Km49+750 - Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang, đoạn qua xã Thái Bình đã thi công hoàn thành, bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang từ tháng 12/2015, hiện tại hệ thống rãnh thoát nước tốt, không bị hư hỏng.

+ Cử tri kiến nghị đoạn mương xây đá thoát nước từ khu xử lý rác thải phường Nông Tiến chảy ra hồ sinh thái, đi qua khu vực thuộc thôn Chanh 2 của xã Thái Bình. Qua kiểm tra, mương xây vẫn thoát nước tốt chỉ có phần tấm đan nắp mương không còn đầy đủ (thiếu khoảng 10 tấm, mỗi tấm có KT: 1,2 x 0,75 x 0,1m. Tuy nhiên, đoạn mương này thuộc Dự án công trình xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Nông Tiến do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang làm Chủ đầu tư, không nằm trong phạm vi thi công của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2C, đoạn Km49+750 - Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang.

- Ngày 07/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có Văn bản số 2036/UBND-TTr giao Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tiến hành kiểm tra thực tế, kết quả: Hệ thống mương thoát nước đoạn mương xây bằng đá hộc dẫn nước từ hang caster ra hồ sinh thái (thuộc Dự án công trình xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang) hoạt động tốt, tuy nhiên có 10 tấm nắp đan bị mất có kích thước: 1,2x0,75x0,1m tại các vị trí dọc theo tuyến Quốc lộ 2C hướng ra hồ sinh thái. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tiến hành sửa chữa, thay thế các tấm đan bị mất và hư hỏng nêu trên.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục