UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa về việc Đề nghị xem xét có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu qua sông Gâm (từ thôn Bản Dần sang xã Hùng Mỹ)

7/11/2018 10:44

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

Hiện nay, việc đi lại của nhân dân từ xã Yên Lập sang xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa theo đường bộ dài khoảng 31km (đi theo QL.2C về thị trấn Vĩnh Lộc dài 15km, đi theo QL.3B dài 2km, đi theo ĐT.188 dài 10km, đi theo đường huyện Xuân Quang - Hùng Mỹ dài 4 km). Nếu vượt sông Gâm bằng đò ngang tại bến đò Ngầu chỉ còn khoảng 8 km, rút ngắn thời gian và quãng đường đi lại, nên việc đầu tư xây dựng công trình cầu vượt qua sông Gâm tại bến đò Ngầu để đi sang xã Hùng Mỹ theo ý kiến của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, công trình chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, mặt khác do điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn cho nên trước mắt chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình cầu theo nguyện vọng của cử tri.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, khi xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tổng hợp, đưa công trình xây dựng cầu qua sông Gâm vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục