UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Thái Bình, huyện Yên Sơn về việc Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thái Bình

7/11/2018 14:56

Tuyenquang.gov.vn: Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thái Bình gây khói bụi, tiếng ồn; đồng thời kiểm tra, xử lý việc Công ty Toàn Thắng được cấp phép mở bến thủy nội địa, tuy nhiên chưa xây xong kè đã khai thác tận thu khoáng sản, gây sạt lở ảnh hưởng về nhà ở, đời sống sinh hoạt và sản xuất của một số hộ dân

Trả lời:

* Về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thái Bình: Trên địa bàn xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản gồm:

- Quặng barit: Cấp 01 giấy phép khai thác tận thu điểm mỏ Đá Hàm 1 (Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang), giấy phép hết thời hạn khai thác từ ngày 25/7/2018. Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

- Đá vôi: Cấp 03 giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ đá vôi thôn Việt Tiến cho Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Tân Hà; mỏ đá vôi thôn Tân Lập cấp cho Công ty TNHH Hiệp Phú và mỏ đá vôi thôn Bình Ca cấp cho Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Bình Ca). Các mỏ trên chưa được cấp phép khai thác khoáng sản.

- Cát, sỏi lòng sông Lô: Cấp 03 giấy phép khai thác (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang, Công ty TNHH Tam Sơn, Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang) và 01 văn bản cho phép nạo vét bến thủy nội địa có thu hồi cát, sỏi tại xóm 6, xã Thái Bình (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Toàn Thắng).

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của các mỏ cát, sỏi có chỉ số tiếng ồn, bụi nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.

* Về xây dựng, nạo vét bến thủy nội địa của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Toàn Thắng:

Bến thủy nội địa và bãi chứa cát, sỏi thuộc xóm 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Toàn Thắng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng tại Văn bản số 656/UBND-GT ngày 13/3/2017; được giao đất tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 với tổng diện tích 1,7ha; chấp thuận cho phép nạo vét, thu hồi cát, sỏi tại Văn bản số 1199/UBND-TNMT ngày 03/5/2018 và xác nhận khu vực, công suất, khối lượng thu hồi cát, sỏi trong khu vực diện tích bến thủy nội địa tại văn bản số 26/XN-UBND ngày 23/5/2018.

Việc xây dựng bến thủy nội địa phải thực hiện nạo vét luồng, vùng nước của bến thủy. Vì vậy quá trình nạo vét, thu hồi cát, sỏi được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng bến thủy.

Đến nay, tiến độ xây dựng bến thủy đã xây dựng khoảng hơn 100m kè đá hộc, thi công nạo vét được dừng từ đầu tháng 8/2018 và nằm trong diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất vì vậy không gây ảnh hưởng về nhà ở, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn xã Thái Bình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục