Xã Phúc Ninh đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

20/12/2018 14:8

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, đầu tháng 12 năm 2018, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới tại xã Phúc Ninh. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Phúc Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bao gồm:

Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn. Xã đã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.
Một đoạn đường bê tông vào khu sản xuất của xã mới được xây dựng.

 

Đường trục xã: Đã bê tông hóa trên 15,7 km, đạt 100%, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Đường trục thôn: Đã bê tông hóa 8,4 km, đạt 82,9%. Đường ngõ xóm: Đã bê tông hoá 14,7 km đạt 72,7%. Đường nội đồng: Đã bê tông hóa 15,6 km đạt 50,6%.

Toàn xã hiện có 32 công trình thủy lợi do Hợp tác xã quản lý. Hiện các công trình đang hoạt động tốt phục vụ tưới tiêu 2 vụ trong năm với diện tích 82,2 ha, đạt 94,5%.  Xã đã kiện toàn Tiểu ban Chỉ đạo phòng chống bão, lũ, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2018 và xây dựng kế hoạch phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Toàn xã có 09 trạm biến áp, tổng công suất 1.530 KVA, trong đó: đường dây trung áp 16,8 km; đường dây hạ áp 22,08 km. Toàn xã có 1.402 hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,9%.

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ đạt trên 70%. Cụ thể Trường tiểu học Phúc Ninh đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 của; Trường THCS đã thẩm định đủ điều điện trình cấp tỉnh kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn 2018;

Xã có nhà văn hóa với diện tích xây dựng là 336m2, quy mô xây dựng 200 chỗ ngồi. Sân thể thao của xã co diện tích quy hoạch 13.496 m2, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của nhân dân. 16/16 thôn có nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao đảm bảo quy mô diện tích theo quy định, được đầu tư các trang thiết bị thiết yếu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút trên 75% người dân; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 65%.

Xã có cửa hàng tổng hợp, kết cấu kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ kỹ thuật công trình; Có danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên; Có nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để bảo quản hàng hóa và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng được điều kiện vật chất và dịch vụ theo quy định. 100% các thôn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả hai loại dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập Internet. Xã có Đài truyền thanh không dây sử dụng tần số vô tuyến điện;16/16 thôn bản có hệ thống loa phát thanh hoạt động thường xuyên. Xã có 19 máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức được kết nối Internet.

Trong năm 2018, đã nâng cấp và xây dựng 54 nhà tạm, dột nát. Hiện trên địa bàn xã không còn nhà tạm dột nát. Số hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ xây dựng  1.226 hộ, đạt 87,4% tổng số hộ.
Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phúc Ninh trồng bưởi để nâng cao thu nhập.

Để nâng cao thu nhập xã đã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia học nghề để làm việc tại các công ty trong nước và xuất khẩu lao động; Mở rộng, phát triển các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, duy trì diện tích và nâng cao năng suất cây có múi, cây mía, cây lâm nghiệp gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập bình quân trên địa bàn toàn xã đạt 31,23 triệu đồng/người/năm.

Cuối năm 2018, số hộ nghèo của xã là 136 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,69%.

Toàn xã có 3.628  người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, đạt 100%.

Hiện trên địa bàn xã có 2 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Cụ thể Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Ninh thực hiện liên kết trong sản xuất bưởi, trồng mía và tín dụng nội bộ trên địa bàn xã. Hợp tác xã dịch vụ - sản xuất nông nghiệp Minh Đức đang hoạt động trên các lĩnh vực chăn nuôi dê, chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi trâu thịt, trồng rừng và chăm sóc rừng, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, phân bón, thuốc trừ sâu... Ngoài ra xã còn duy trì liên kết với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương để cung ứng vật tư, giống, kỹ thuật canh tác tiêu thụ sản phẩm mía nguyên liệu với diện tích liên kết trên 79,5 ha.

Xã duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS . Số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học đạt tỷ lệ 89,6%. Toàn xã có 32,17% người trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo .

Năm 2018 trên địa bàn xã có 4.858 người dân tham gia BHYT, đạt 86,69 %. Trạm y tế xã đã thẩm định trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia. Xã thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi đảm bảo phát triển về thể chất. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thấp còi trên địa bàn xã là 26,1%.

Chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin cơ sở tiếp tục phát triển và nâng cao. Năm 2018, có 12/16 thôn đạt thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 75%, 85,53% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” . Xã Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn.

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định toàn xã là 1.381hộ đạt 98,43%. Xã có 21 cơ sở, hộ sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Hàng tháng xã đã huy động lực lượng tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, tích cực trồng cây xanh tại các công sở, nhà văn hóa. Nghĩa trang nhân dân xã phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chất thải rắn, bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật được thu gom, xử lý theo quy định. Rác thải sinh hoạt, các hộ gia đình tự thu gom, xử lý bằng biện pháp đào hố rác tại hộ và chôn lấp theo quy ước của thôn. Xã đã có hệ thống rãnh thu gom nước mưa, nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 73,5%; nhà tắm hợp vệ sinh đạt 86,89%, Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 90,3% . 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cán bộ công chức xã đều đạt chuẩn về bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ theo quy định đáp ứng đúng nhu cầu công việc được giao. Năm 2018, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trở lên.  Xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật theo quy định.

Lực lượng dân quân xã "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xẩy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội (ma túy, chộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế.

Đối chiếu theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hiện nay xã Phúc Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Theo yenson.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục