Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu: Mua bán tập trung máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hàm Yên

2/1/2019 14:5

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục