Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

17/1/2019 9:26

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 16/1, Sở Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn
trao Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.
    
 
Năm 2018, ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về quản lý điều hành ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 1.963 tỷ đồng, đạt trên 107% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu nội địa trên 1.850 tỷ đồng, đạt trên 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Có 9/12 khoản thu vượt dự toán. Thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước. Ngân sách địa phương đã đáp ứng đầy đủ các chính sách, chế độ an sinh xã hội trên địa bàn, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sở đã hoàn thành quyết toán 87 hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành vốn tỉnh quản lý; tham gia thẩm định 7 chủ trương và 6 dự án đầu tư; hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa 1 doanh nghiệp và chuyển đổi 4 công ty TNHH MTV lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên; thẩm định 22 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết một số vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng của 55 công trình… Năm 2019, Sở Tài chính đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quản lý, điều hành hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh hoàn thành việc xây dựng phương án và phê duyệt phương án giao quyền tự chủ; thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán đảm bảo chính xác, kịp thời các dự án xây dựng cơ bản theo quy định…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Đồng chí đề nghị ngành tài chính tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quản lý, điều hành hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; quản lý ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện tốt các Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Phí lệ phí và Luật Quản lý sử dụng tài sản công; hoàn thành xây dựng phương án và phê duyệt phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác giá trên địa bàn; thường xuyên phân tích, đánh giá các doanh nghiệp để có điều chỉnh hoạt động; thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tài chính và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục