Ngành Giao thông vận tải: Đi trước mở đường, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

22/1/2019 8:24

Tuyenquang.gov.vn: Năm 2018, với khối lượng công việc lớn nhưng ngành Giao thông vận tải tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Công tác quản lý và khai thác tối đa hiệu quả mạng lưới giao thông, các hoạt động vận tải được củng cố, tạo động lực thúc đẩy lưu thông và phát triển xã hội. Công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả cao trong khai thác, sử dụng; hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải đi vào ổn định và chuyên nghiệp. 
 


Cầu Bình Ca thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn xã An Khang (TP Tuyên Quang)
và xã Thái Bình (Yên Sơn) được hoàn thiện góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội
các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Ảnh: Quốc việt

Trong công tác quy hoạch, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT; trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải quy hoạch các điểm đấu nối trên hệ thống các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Sở cùng với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thi công hoàn thành xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca, thi công cầu Tình Húc theo tiến độ; báo cáo Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn sớm triển khai dự án: Cải tạo nâng cấp sửa chữa, mở rộng Quốc lộ 37 từ thị trấn Sơn Dương - thành phố Tuyên Quang; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2C từ thành phố Tuyên Quang - thị trấn Na Hang qua Khu di tích lịch sử Kim Bình; tham mưu với tỉnh bố trí vốn để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh: ĐT.185 đoạn Phúc Yên - Khau Cau (Lâm Bình); ĐT.186 đoạn Sơn Nam - Thượng Ấm (Sơn Dương). Đồng thời, chuẩn bị các bước đầu tư xây dựng Bến xe khách phía nam thành phố Tuyên Quang. Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa. 
 

 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, ngành Giao thông vận tải tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tích cực làm việc với Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời kêu gọi, tìm kiếm các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải theo quy hoạch được duyệt và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngành đề xuất với UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nội đồng cho các huyện, thành phố; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào hệ thống quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Sở thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hoạt động vận tải; phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các bước xây dựng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa và công bố bến xe đi vào khai thác hoạt động. 

Với nhiều nỗ lực “Đi trước mở đường”, ngành Giao thông vận tải đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục