Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2019

22/1/2019 7:48

Tuyenquang.gov.vn: Chiều 21/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, thu hút các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng… Toàn tỉnh có 88,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 80% thôn bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hoá; trên 30% số người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; thu hút trên 1,7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 1,5 nghìn tỷ đồng…

Năm 2019, ngành tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội, nghệ thuật biểu diễn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2018. Để làm tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2019, đồng chí đề nghị ngành tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc do yếu tố chủ quan; làm tốt việc phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, chính quyền địa phương có liên quan; tăng cường công tác quản lý di tích và nâng cao chất lượng các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; đưa hoạt động thể dục thể thao trở thành phong trào sâu rộng; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên doanh, liên kết để phát triển du lịch…
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục