Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

25/1/2019 8:53

Tuyenquang.gov.vn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt đô thị, nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Nhân dân thôn Chè Hon, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) đoàn kết đóng góp
ngày công xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực,  MTTQ  tỉnh với vai trò nòng cốt đã chỉ đạo MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất hành động, phân công nhiệm vụ triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể để triển khai đồng bộ tới các đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với chính quyền ký kết chương trình phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phối hợp, triển khai đồng bộ ở các cấp cơ sở...

Ở huyện vùng cao Lâm Bình, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi làng bản vùng cao. Ủy ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở đã tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên xây dựng các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các mô hình: “5 không, 5 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, “Vườn rau sạch”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “3 không”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Đoạn đường Thanh niên tự quản”, mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên; mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu vỗ béo, nuôi cá lồng của Hội Nông dân...

Việc triển khai xây dựng hạ tầng như đường bê tông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao được chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia hiến đất, góp công để cùng nhau xây dựng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn đạt gần 40 km; bê tông hóa đường giao thông nội đồng đạt 11 km; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên được 21 nhà.

Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, lòng đường vỉa hè góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Tại thành phố Tuyên Quang, đối với 6 xã nông thôn, Ủy ban MTTQ thành phố tập trung thực hiện các mô hình theo hướng xã nông thôn mới; 7 phường tập trung thực hiện hướng theo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, toàn thành phố Tuyên Quang đã xây dựng được 62 mô hình, công trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa toàn cộng đồng. 

Ông Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Quang chia sẻ: Phường có một số trung tâm thương mại, siêu thị đóng trên địa bàn, ngoài ra phần lớn số hộ dân trên địa bàn là các hộ kinh doanh, dịch vụ. MTTQ phường luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành những quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, MTTQ phường đã phối hợp với chính quyền xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị.  Nhờ đó, đại bộ phận các hộ dân đều tuân thủ các quy định về quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương. Qua triển khai cuộc vận động đã phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo khó khăn, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
 
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục