Xã Đà Vị nỗ lực xây dựng nông thôn mới

25/3/2019 9:38

Tuyenquang.gov.vn: Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chính quyền và Nhân dân xã Đà Vị (Na Hang) đã nỗ lực hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tiếp các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất.Điểm trường mầm non và nhà văn hóa thôn Bản Lục đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.

Ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đà Vị cho biết: “Mặc dù không được lựa chọn làm xã điểm, nhưng khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay xã đã bê tông hóa 25,7 km đường trục xã; 7,4 km đường trục thôn, xóm và 5,43 km đường giao thông nội đồng. Đặc biệt, xã đã được sự giúp đỡ của Tổ chức “Tầm nhìn thế giới” xây dựng 3 lớp học cho trường Tiểu học Đà Vị và hệ thống nước sạch tại thôn Nà Pin”.

Với xuất phát điểm về kinh tế còn thấp, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nên chính quyền xã Đà Vị đặc biệt quan tâm đến huy động nguồn lực cho sản xuất, tạo điều kiện để nhân dân vay vốn từ các tổ chức tín dụng thông qua hình thức vay vốn trực tiếp và vay vốn tín chấp qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… Xã còn đứng ra liên kết tuyển dụng lao động đi làm tại các khu công nghiệp trong nước và ở nước ngoài. Hiện nay, toàn xã có khoảng 400 lao động làm việc ổn định tại các khu công nghiệp, 6 lao động làm việc tại Đài Loan đều có thu nhập khá. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống 11% so với trước đây (theo chuẩn nghèo mới). Xã phấn đấu đến hết năm 2019 thu nhập bình quân đạt khoảng 20 triệu đồng/người/năm và đang triển khai các mô hình kinh kế có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi cá lồng đặc sản trên hồ sinh thái Na Hang; mô hình trồng hồng không hạt ở thôn Nà Đứa.

Ông Bàn Tiến Trình, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Lục cho hay: Thôn Bản lục hiện có 103 hộ gia đình, kinh tế chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, thu nhập ở mức trung bình. Từ khi xã phát động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rất lớn từ người dân trong thôn. Ngoài đóng góp ngày công lao động, tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, mỗi hộ tự nguyện đóng góp gần 1 triệu đồng để làm trường mầm non, nhà văn hóa, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Sau 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; thủy lợi; trường học; chợ nông thôn; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; văn hóa; hệ thống chính trị; an ninh trật tự. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn có tiêu chí khó thực hiện.

Ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đà Vị chia sẻ thêm: Khó khăn nhất với Đà Vị hiện nay là thực hiện tiêu chí thu nhập, để giải quyết khó khăn này, xã đã có phương án là tăng cường các lớp tập huấn về phát triển kinh tế, các đoàn thể xã đứng ra tín chấp vốn tín dụng chính sách để hội viên phát triển sản xuất, lồng ghép các trương trình giúp đỡ và hỗ trợ trâu bò cho các hộ nghèo. Huy động mọi nguồn lực cho xây dựng chương trình nông thôn mới để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, từng bước giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2019, xã Đà Vị sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí, gồm tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Xã đã có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân; huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, nêu cao tinh thần tự nguyện, dân chủ, đảm bảo vừa sức dân; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong tương lai không xa.

Nhóm II, lớp Đại học Văn - Truyền thông KII
Trường Đại học Tân Trào

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục