Công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới 2018

2/4/2019 10:53

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vưa ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.


Một đoạn đường thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa). Ảnh: Đào Thanh

Theo Quyết định, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm hóa là xã đạt chuẩn nông thôn mới kể từ ngày 26/3/2019, đạt 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. UBND tỉnh giao UBND huyện Chiêm Hóa, UBND xã Phúc Thịnh có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt chuẩn đảm bảo bền vững. Phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục