Hội LHPN huyện Chiêm Hóa truyền thông về nông thôn mới tại Tân Thịnh

31/5/2019 13:50

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Kế hoạch 146 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về truyền thông Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Sáng ngày 30/5, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã tổ chức chương trình truyền thông tại thôn Đồng Quang, xã Tân Thịnh. Tham gia chương trình có lãnh đạo Hội LHPN huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội LHPN xã Tân Thịnh cùng đông đảo hội viên phụ nữ Chi hội Đồng Quang.Các Đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông về nông thôn mới tại xã Tân Thịnh.

Tại hội nghị truyền thông, đông đảo hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Quang đã được nghe các nội dung truyền thông về Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí xã, thôn, hộ nông thôn mới; các hình thức thực hiện, tham gia đóng góp của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các nội dung tại buổi truyền thông đã được Hội LHPN huyện gắn với việc triển khai nội dung trọng tâm trong thực hiện xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và những nội dung xây dựng nông thôn mới mà Hội LHPN huyện tham gia.

Qua buổi tuyên tuyền đã giúp hội viên, phụ nữ trong thôn Đồng Quang, xã Tân Thịnh được nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục góp sức hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.


Sau buổi tuyên truyền Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Quang đã tổ chức nhiều hoạt động thực tế, vệ sinh gia đình, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng tuyến đường hoa dọc theo tuyến đường bê tông thôn.
 
Theo chiemhoa.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục