Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1/6/2019 8:51

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 21/5/2019, tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã chủ trì cuộc làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tham gia cuộc làm việc có lãnh đạo: các sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; UBND các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa, UBND thành phố Tuyên Quang; Cục Thuế tỉnh, cục Quản lý thị trường tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; báo cáo về tình hình sản xuất Kinh doanh và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang; ý kiến thảo luận của các ngành và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty xăng dầu Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường tỉnh, sở Công Thương, sở Khoa học Công nghệ và các sở ngành liên quan trong công tác quản lý, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của Tập đoàn Xăng Đầu Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu vị trí, địa điểm và quy mô đầu tư Tổng kho xăng dầu tại tỉnh Tuyên Quang đảm bảo hiệu quả và khả thi để có căn cứ đề xuất với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2019-2020.

Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng; UBND các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa, UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của Công ty Xăng dầu Tuyên Quang về việc đầu tư và nâng cấp mở rộng các cửa hàng Xăng dầu tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang theo kiến nghị của công ty tại báo cáo số 456/PLXTQ- TCHC ngày 17/5/2019, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2019.
BBT
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục