Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/6/2019 14:0

Tuyenquang.gov.vn: Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, vừa là một nhà ngoại giao uyên bác của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước với nhiều chủ đề khác nhau. Thông qua câu trả lời của mình, Bác đã chuyển tải thái độ, quan điểm mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một cách dễ hiểu, súc tích, khi thi mềm mỏng, khi thì cương quyết, cứng rắn... Qua cách trả lời đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò to lớn của báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, ngoại giao.Ảnh minh họa.

Đọc lại nội dung tất cả các bài bào trả lời phỏng vấn báo chí của Bác, ta có thể cảm nhận rất rõ ý nguyện xuyên suốt của Người khẳng định ý chí mạnh mẽ, quyết tâm sắt đá của dân tộc ta giành lại độc lập, thống nhất cho nước nhà, quyền tự do cho nhân dân; giải thích rõ đường lối, chính sách, lập trường chính nghĩa của Việt Nam; huy động dư luận thế giới ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc ta; bác lại những luận điệu sai trái, đấu tranh với đối phương trên mặt trận dư luận và khi cần thiết để phục vụ cho mặt trận đấu tranh ngoại giao.

Điển hình có thể thấy trong bài trao đổi cùng Luật sư Phan Văn Trường, đại biểu Triều Tiên Kim Tchong Wen và một số nhà báo Mỹ năm 1919. Khi được hỏi: “Ông đến Pháp với mục đích gì?”. Người trả lời: “Để đòi những quyền tự do mà chúng tôi phải được hưởng”. Hay bài trả lời các nhà báo nước ngoài, tại Báo Cứu quốc, số 147 ngày 21/1/1946, người nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.  Đặc biệt trong bài trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Đê-vít-sơn-brum trước khi Bác ký Tạm ước 14/9 với Chính phủ Pháp, ngày 11/9/1946 đã thể hiện rất rõ ý chí sắt đá, quyết tâm của Bác và toàn thể dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhà báo Đê-vít-sơn-brum hỏi: “Chủ tịch nghĩ thế nào mà tính đánh lại người Pháp trong khi chưa có quân đội, chưa có vũ khí hiện đại?”.

Bác trả lời: “Chắc chắn sẽ là gay go, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi có một đạo quân ít ra cũng mạnh bằng xe tăng, đại bác. Đó là chủ nghĩa dân tộc. Ông chớ nên đánh giá thấp sức mạnh dân tộc Việt Nam, nhất là người Mỹ các ông”. Bác điềm tĩnh giải thích sức mạnh đoàn kết của cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện của Việt Nam: “Đầm lầy có hiệu quả hơn súng chống tăng. Rừng rậm thì máy bay, bom đạn làm gì được. Có hang trên núi, chỉ một người nấp bắn, có thể chống cự với hàng trăm người. Chúng tôi có hàng triệu túp lều tranh, mỗi túp lều đều có sẵn một “con ngựa thành Troy” ở đó, sẵn sàng đánh lại bất cứ quân xâm lược nào”. Câu trả lời của Bác đã được khẳng định sau 9 năm kháng chiến gian khổ, quyết liệt đã giành được thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Genever vào năm 1954.

Đặc biệt, qua các câu trả lời phỏng vấn của Bác luôn toát lên tinh thần nhân văn, phân biệt rạch ròi giữa nhân dân yêu chuộc hòa bình và các thế lực phản động, hiếu chiến. Trong bài trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa, Khi được hỏi: “Cảm tưởng của Chủ tịch khi ở Pháp”, Người khẳng định: “Phần đông dân chúng Pháp, có thể nói là đến 90% đều tỏ ra muốn hòa bình và dân chủ, còn 10% kia tôi không nên không được biết. Đối với nước Việt Nam, đa số dân Pháp cũng tỏ ra có một cảm tình, rất nghiêng về nền độc lập của ta. Lý lẽ của họ rất đơn giản nhưng cũng rất sâu xa: Nước Pháp muốn dân chủ, không có lý gì lại muốn cho nước khác và nước Việt Nam không dân chủ; nước Pháp muốn độc lập và suốt bốn năm trời đã phấn đấu và hy sinh nhiều để cố giữ lấy độc lập, không có lý gì lại muốn nước Việt Nam không được độc lập…”.

Như vậy, qua cách trả lời phỏng vấn của Bác với báo chí, ta có thể cảm nhận được sự uyên bác, khả năng ứng xử linh hoạt cùng ý chí mạnh mẽ, khát vọng hòa bình và quyết tâm giành độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc Việt Nam.
 
 
                                                                             Phùng Thị Khánh Lệ
                                                                   Trường Chính trị tỉnh

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục