Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên

3/8/2019 8:15

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 31/7, UBND thị trấn phối hợp với đoàn thanh niên thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 70 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên.Các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn dự hội nghị.

Tham gia tập huấn các bạn đoàn viên trên địa bàn đã được tìm hiểu các chuyên đề về: Luật nghĩa vụ; tín dụng đen; mua bán người; quản lý sử dụng mạng internet; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác đấu tranh, phòng trừ tệ nạn ma túy... Qua đó, giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  tới thế hệ trẻ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phát huy vai trò của lực lượng đoàn thanh niên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.
 
Theo chiemhoa.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục