Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III

23/8/2019 15:1

Tuyenquang.gov.vn: Trong 2 ngày, 22 và 23/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019.Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.
Ảnh: Thành Công

 
Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;  Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; đại biểu các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang; cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 249 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 44 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
 


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh với các đại biểu dự Đại hội.
Ảnh: Thành Công

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2014-2019. Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 huyện nghèo (Na Hang, Lâm Bình); tỉnh có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 56,7%. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có bước phát triển khá, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-5%/năm. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm bình quân đạt từ 7-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế  chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc và miền núi được nâng lên; quy mô trường, lớp, các bậc học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được mở rộng. Tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc.
 


Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020.
Ảnh: Thành Công

Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực và triển khai thực hiện lồng ghép kết hợp với các chính sách đầu tư của Chính phủ: Chương trình 135, từ 2014 - 2019, tỉnh đã bố trí, thực hiện đầu tư trên 598 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn đầu tư cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2014 - 2015 có tổng kinh phí trên 244 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 131 công trình giao thông; 17 công trình thủy lợi; 6 công trình đường điện; 114 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 51,4 tỷ đồng cho các hộ, nhóm hộ nghèo; hỗ trợ các loại cây giống, gia súc, gia cầm, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và xây dựng các mô hình giảm nghèo. Giai đoạn 2016 - 2018 có tổng nguồn vốn trên 354 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 530 công trình hạ tầng cơ sở; duy tu, sửa chữa trên 30 công trình hư hỏng; đầu tư sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng thực hiện 13 mô hình trình diễn với 762 hộ tham gia; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho trên 6.000 hộ nghèo; hỗ trợ máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất cho 5.300 hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi cho 500 hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn; mở 36 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án. Các chính sách như: Chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… đã được tỉnh thực hiện có hiệu quả, đem lại cuộc sống mới cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.
 


Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen
cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Chẩu Xuân Oanh
có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Ảnh: Thành Công

Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Tuyên Quang ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giảm từ 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5%/năm; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 72%, trong đó qua đào tạo nghề 52%; phấn đấu 100% xã, thị trấn có đường đến trung tâm nhựa hóa hoặc bê tông hóa; tỷ lệ thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn đạt 100%; huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu qủa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, có trên 30% số xã  đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện…
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.  
Ảnh: Thành Công

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh đã ghi nhận kết quả tỉnh đạt được trong 5 năm qua trong thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, như: Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi tuy đã được quan tâm đầu tư, song so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn ở mức thấp; công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn biểu hiện tâm lý tự ti, ỷ lại, thiếu quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tình hình an ninh, trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.... Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các dân tộc thiểu số tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hạ tầng giao thông, tiếp tục hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào; hỗ trợ đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững. Tiếp tục củng cố, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống trường nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các dân tộc thiểu số được học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nâng cao tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp và trong đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh.
 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 
Ảnh: Thành Công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng nhau vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp, quý báu của bao đời ông cha ta để lại, đồng thời mong muốn sau Đại hội này, công tác dân tộc và việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ có bước phát triển mới và thu được nhiều kết quả cao hơn nữa, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đại hội đã chọn cử 39 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Tại Đại hội, 5 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 6 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.
PV


 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục