Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách pháp luật cho doanh nghiệp

23/8/2019 16:21

Tuyenquang.gov.vn: Sáng 23/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2019.


Tham gia hội nghị các Tổng Giám đốc, Giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh được nghe thông tin về: Sơ lược tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Các nghị định của chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý thuế; Chế độ kế toán mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ… 

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nắm được các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  Góp phần giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 4 hội nghị về nội dung này tại các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa và Na Hang.
 
Theo TTV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục