Sở Y tế

Bệnh viện Huyện yên Sơn: 02073498509
Bệnh viện Đa Khoa TQ: 0207348532
Số điện thoại chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng và an toàn thực phẩm:: 0988.762.428
Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: 02073 817 141
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 02073.827.500
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 0912.006.187
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang: 0965.251.010
Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang: 0913.509.496
Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang: 0965.281.010
Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang: 0913.320.562
Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh Tuyên Quang: 0965.291.010
Giám đốc Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh Tuyên Quang: 0912.335.075