Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

12/6/2018 8:49

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 30/05/2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 197/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn thông báo này.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email