Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

6/8/2019 14:22

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.Cán bộ Trung tâm Y tế hướng dẫn pha thuốc, kỹ thuật phun hóa chất diệt muỗi tại huyện Yên Sơn
. Ảnh: Đức Hoan

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết thuộc lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách theo nội dung Chỉ thị số 07/CT-BYT  ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế; tuyên truyền vận động người dân thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất tại gia đình, khu dân cư, đặc biệt tại các khu công trường xây dựng, khu vực tập trung đông dân cư, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém; yêu cầu người dân khi có dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời, không tự điều trị tại nhà.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên  truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; tình hình dịch bệnh; các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện phòng, chống dịch và đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh; thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường tại gia đình, các khu dân cư, các cơ quan, công trường, ...

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Ngành Ytế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết đảm bảo hiệu quả; tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục