Quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Quy định​ mới về tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Quy định mới về hoạt động triển lãm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động triển lãm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019
Hộ nghèo được vay vốn tối đa 100 triệu đồng, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước, điều kiện lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019.

Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Chính phủ vừa ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, Luật Chăn nuôi số 32//2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 2019; Quản lý tiền mặt, tài sản tạm gửi tại kho bạc; Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip; Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô công
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Quy định mới về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
​Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP​ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019 và bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày...

​Quy định khối kiến thức tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành...

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, tăng kịch khung thuế môi trường với xăng, tăng giá khám bệnh BHYT, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức... là những thông tư, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam
Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Quy tắc này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động hợp đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.