Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp...

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Ngày 05/4/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kêt quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa,...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND công bố danh mục 4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế
UBND tỉnh vừa có công văn gửi gửi các Sở: Y tế, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế.

Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

​Hội nghị triển khai Bộ chỉ số và tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm xác định chỉ số CCHC
Ngày 21/3, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Bộ chỉ số cải cách hành chính và tập huấn sử dụng Phần mềm chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo, công chức phụ trách công...

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học Mầm non, năm học 2018 -2019
Sáng ngày 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non, năm học 2018-2019.

Ghi ở các trạm kiểm dịch tả lợn châu Phi
“Cơn bão” dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang hoành hành và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn của cả nước. Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, các tổ công tác liên ngành gồm: Công an, quản lý thị trường, quân đội, thú y đã nhanh chóng được thành lập bổ sung lực lượng về...

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Giám đốc Sở TTTT phải có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực phụ trách
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phải có ít nhất 03 năm công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách và có ít nhất 02 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và có ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

​Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNN về Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Viettel Tuyên Quang và Sở Y tế ký kết thỏa thuận hợp tác
Ngày 06/3/2019, tại trụ sở Viettel Tuyên Quang, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Đào Duy Quyết và Giám đốc Chi nhánh Viettel Tuyên Quang Nguyễn Văn Hưng đã ký kết thỏa thuận hợp tác các dịch vụ viễn thông phục vụ cho các hoạt động y tế trên địa bàn...

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNN về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019.