Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

21/2/2019 9:3

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày chạy Olympic tại địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực trong việc huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic. Việc tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng tạo được khí thế sôi nối, hào hứng tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Ngày chạy.
 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh và đông đảo tầng lớp nhân dân tham
gia  hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Ảnh: Minh Hoa

Vận động tổ chức Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp tham gia, tổ chức Ngày chạy Olympic.

Chương trình ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 gồm các hoạt động: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao hưởng ứng Ngày chạy Olympic; Chào cờ, hát Quốc ca; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức; Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu lkm (đảm bảo chạy hết cự ly). Các xã, phưòng, thị trấn, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng.

Về nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gồm: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!", "Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc!", "Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc!", "Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước!", các khẩu hiệu chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, thể thao Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian tổ chức đồng loạt vào 7 giờ 00 (Chủ Nhật) ngày 24/3/2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Tại các huyện, thành phố, xã, phưòng, thị trấn: Tổ chức tại các địa điểm trung tâm huyện, thành phố, các điểm công cộng trên địa bàn thuận tiện cho công tác tập trung nhân dân tham gia.
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 nhằm thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể dục, thể thao và ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019), 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Đồng thời, động viên nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ toàn tỉnh góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức chỉ đạo Ngày chạy Olympic tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic cấp tỉnh, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thế và lực lượng vũ trang trên địa bàn huy động mọi đối tượng cùng tham gia Ngày chạy Olympic cấp tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trưòng văn hóa lành mạnh; đưa tin, bài phản ánh về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các địa phương trên báo hình, báo in, báo điện tử.

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 bằng những hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận, đảm bảo đến được từng khu dân cư, thôn, bản trước và trong suốt quá trình tổ chức Ngày chạy Olympic. Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Công an huyện, thành phố đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông cho việc tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham gia Ngày chạy Olympic. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày chạy Olympic.

UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic và hướng dẫn xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày chạy Olympic một cách sâu rộng, hiệu quả đến từng đối tượng trên địa bàn (nhất là vùng sâu, vùng xa).
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email