Đảng bộ KBNN tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

26/2/2019 15:34

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 22/2, tại cơ quan Kho Bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, Đảng bộ KBNN Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Đồng chí Trương Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ KBNN Tuyên Quang, lãnh đạo các phòng, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trương Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh - tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; phổ biến quán triệt Quy định số 22-QĐi/TU ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy quản lý; Quán triệt và chấn chỉnh thực hiện các quy định về sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
Đồng chí Trương Trọng Dũng nhấn mạnh, các Nghị quyết, Quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Tuyên Quang trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang về thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.
 
Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc hoàn thành dự thảo Kế hoạch của Đảng bộ KBNN Tuyên Quang về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII để ban hành tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Sau học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện viết bài thu hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên đề ra giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Quy định, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ở cơ quan, đơn vị.
 Nguyễn Đức Vĩnh
Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục