Triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

4/3/2019 10:20

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản số 438/UBND-NLN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; UBND các huyện, thành phố về triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.Ông Lê Cảnh Thiện, thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) phun thuốc khử trùng
khu vực chăn nuôi lợn. Ảnh: Đoàn Thư

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi, Uỷ ban nhân dân chỉ đạo và giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2839/UBND-NLN ngày 19/9/2018 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi. Tham mưu Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ, không có kiểm dịch của cơ quan Thú y. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh; thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng trại hàng ngày, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, nghi mắc bệnh phải báo cáo kịp thời và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm trước khi tiến hành tiêu hủy theo quy định.  Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi; đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp xử lý đối với động vật nghi mắc bệnh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nghiêm cấm vứt xác lợn chết ra môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về bảo vệ trường và phòng chống dịch bệnh động vật. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh khi có ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan rộng. Nghiêm cấm không được giấu dịch. Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn, không có nguồn gốc vào địa bàn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi cơ sở giết mổ lợn; quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn và yêu cầu không mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn ốm, chết và không rõ nguồn gốc. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở cơ sở; chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định. Khi có dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của Luật Thú y.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh để người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng, chống bệnh cho đàn lợn.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể cấp tỉnh tăng cường hoạt động phối hợp để thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email