Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

7/3/2019 10:1

Tuyenquang.gov.vn: Theo văn bản số 502/UBND-NLN do UBND tỉnh ban hành ngày 05/3/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019.


Lực lượng vũ trang và người dân thực hành PCCCR tại xã Yên Lâm (Hàm Yên). Ảnh: Hải Hương

UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật, có biện pháp quản lý,  bảo vệ, phát triển rừng đúng quy định không để bị tái lấn, chiếm đất rừng; xác định “đầu nậu” tổ chức truy quét,  xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

Cần chủ động rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, theo phương châm “4 tại chỗ”; đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức lực lượng phát hiện sớm đám cháy mới phát sinh, dập tắt lửa ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất về cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, các khu rừng trọng điểm trên địa bàn đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng. Phối hợp chặt chễ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa 3 lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cơ quan báo, đài cần phối hợp với Sở NN&PTNT thông tin kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; xây dựng phóng sự tuyên truyền về các mô hình quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; đưa tin về gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phản ánh những cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ rừng thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, mất rừng,phá rừng trái pháp luật.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; cháy rừng nghiêm trọng mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, thì lãnh đạo địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
 
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email