Chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh và các cầu trên đường giao thông nông thôn

14/3/2019 7:6

Tuyenquang.gov.vn: Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về việc duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh và các cầu trên đường giao thông nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 540/UBND-ĐTXD chỉ đạo việc thực hiện.Cầu dân sinh được xây dựng tại thôn Đá Ngựa, xã Phúc Ứng (Sơn Dương).    Ảnh: Cao Lâm

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác bảo trì theo quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn (trong đó có 06 cầu treo: cầu Nà Thoi, xã Xuân Quang, cầu Nà Mèo, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa; cầu Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; cầu Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn; cầu Sơn Nam, xã Sơn Nam và xã Ninh Lai, cầu Múc Ròm, xã Tuân Lộ và xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh). Cần chủ động bố trí kinh phí thực hiện bảo trì 06 cầu treo nêu trên và các cầu khác trên đường giao thông nông thôn bằng ngân sách địa phương hoặc bằng kinh phí hỗ trợ trên các tuyến đường huyện, đường đô thị (nếu cầu thuộc đường huyện, đường đô thị); kịp thời lập dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện sửa chữa hư hỏng để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình.
 
UBND tỉnh giao các Hạt quản lý giao thông của huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì 06 cầu treo dân sinh nêu trên. Giao sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các UBND huyện, thành phố thực hiện đúng quy định.

Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email