Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn quốc

13/3/2019 18:1

Tuyenquang.gov.vn: Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Vương Đình Huệ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo cuộc tổng điều tra của tỉnh.
 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Thực hiện quyết định số 772/QĐ-Ttg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức tập huấn cho khoảng 9.300 giám sát viên các cấp và khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã hoàn thiện các phiếu hỏi tổng điều tra, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn gửi các địa phương phục vụ công tác tập huấn và thực hiện tổng điều tra; thiết lập mạng lưới thực hiện tổng điều tra và chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng điều tra; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các tầng lớp nhân dân. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện kế hoạch riêng về điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của các Bộ theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Cuộc Tổng điều tra dân số gồm 10 nội dung chính: Thông tin về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, thông tin về sinh - tử, tình hình đăng ký khai sinh, lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn quốc có 217.586 địa bàn điều tra với 26,2 triệu hộ dân cư trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài). Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra trên cả nước là 25 ngày. Thời gian điều tra bắt đầu là 0 giờ ngày 1/4/2019 và kết thúc muộn nhất vào ngày 25/4/2019. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả của cuộc tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược cho giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch kinh tế - xã hội 2021-2025 của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cuộc tổng điều tra. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, Ban chỉ đạo các cấp cần linh hoạt trong thời gian, địa điểm thực hiện tổng điều tra, tạo thuận tiện cho người dân trong thực hiện thu thập thông tin. Đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chuẩn bị hạ tầng công nghệ ổn định, phục vụ tốt nhất cho công tác điều tra. Thực hiện rà soát các địa bàn khó tiếp cận để phối hợp với các ngành công an, biên phòng thực hiện công tác tổng điều tra. Các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án phối hợp, tổ chức giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu ngay trong quá trình điều tra, tránh để xảy ra những rủi ro do sự cố an ninh mạng. Thông tin cuộc tổng điều tra mang lại phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, chính xác, thời gian ngắn gọn và chi phí tiết kiệm. Trong ngày 26/4/2019, yêu cầu các địa phương có báo cáo nhanh về kết quả điều tra gửi về Ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Trung ương.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục