Họp ban chỉ đạo PCI về cải thiện môi trường kinh doanh

14/3/2019 16:2

Tuyenquang.gov.vn: Sáng 14/3, UBND tỉnh đã họp lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì cuộc họp.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực kết luận cuộc họp. 
 
Hội nghị được nghe lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông được quan tâm, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn tại cơ quan hành chính các cấp được nâng lên, môi trường kinh doanh được cải thiện, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đứng thứ 5 khu vực miền núi phía Bắc và đứng thứ 39 cả nước. Trong năm 2018, tỉnh đã mời gọi, thu hút được một số nhà đầu tư có tiềm năng đến khảu sát lập quy hoạch chi tiết tại tỉnh như: Tập đoàn TH; Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Việt Nam;…. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 2.464,5 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp có đến thời điểm 31/12/2018 là 1.518 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 14.825,71 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2019, định hướng đến năm 2021, tỉnh sẽ tập trung vào việc cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để năm 2019 tăng thêm từ 6 đến 10 bậc trên bảng xếp hạng, phấn đấu nằm trong danh sách 30 tỉnh, thành phố top đầu trên bảng xếp hạng PCI của cả nước; phấn đấu hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 1.700 doanh nghiệp và đến năm 2021 sẽ có 2.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động…

Tại buổi họp, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo kế hoạch đề ra, đồng thời có những ý kiến đóng góp tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phấn đấu 100% người dân được tiếp xúc với môi trường thanh toán qua mạng, ưu tiên sử dụng trên phương tiện điện thoại cá nhân; các khó khăn vướng mắc trong việc nâng cao số lượng các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực yêu cầu các cơ quan, các ngành bám chắc Nghị quyết 02 để xây dựng nhiệm vụ; mỗi ngành, cơ quan hành chính đặt ra nhiệm vụ cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh; cập nhật liên tục, đầy đủ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm sự chỉ đạo của Chính phủ được thực thi hiệu quả, thiết thực. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉnh sửa kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới.

Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục