HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019

19/3/2019 14:30

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 19/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019.Quang cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; thường trực HĐND, UBND một số xã, phường, thị trấn liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 


Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ kọp.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên 54 thôn, tổ dân phố. Về chính sách hỗ trợ, đối với những người đang đảm nhiệm các chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn, dôi dư không tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sáp nhập thôn, tổ dân phố (cả trường hợp kiêm nhiệm) thì hưởng mức hỗ trợ 1 lần theo năm công tác và hỗ trợ 3% mua thẻ BHYT đến hết năm 2019. Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác liên tục, đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nhau ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND) thì thực hiện mức hỗ trợ ở chức danh đang đảm nhiệm tại thời điểm sáp nhập, thời gian tính hỗ trợ được tính bằng tổng thời gian đã từng đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với bí thư chi bộ kiêm nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn không được hưởng mức hỗ trợ 2 lần. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ trong nghị quyết này. Đây là nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch của ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ từng bước tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết tán thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính của các xã Kim Phú, Phú Lâm và Thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang quản lý; sáp nhập Thị trấn Tân Bình vào xã Đội Cấn để thành lập phường Đội cấn; thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã An Tường hiện nay; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở phần lớn diện tích và dân số của xã Phú Lâm. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian phát triển đô thị theo quy hoạch của thành phố, tạo điều kiện cho thành phố Tuyên Quang phát triển toàn diện, đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 và định hướng trở thành đô thị loại I vào những năm tiếp theo.
 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.  

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hải Anh do điều động công tác tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lý Minh Bình do nghỉ công tác theo quy định; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do nghỉ chế độ; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, báo đảm hoàn thành trong Quý II năm 2019. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố và điều chỉnh địa giới hành chính. Nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục thực hiện sáp nhập đối với các thôn, tổ dân phố không bảo đảm quy mô, tiêu chí theo quy định. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp này tổ chức tiếp xúc cử tri để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chủ trương của tỉnh, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục