Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún dự và chỉ đạo Đại hội MTTQ huyện Sơn Dương lần thứ XVI

17/5/2019 8:30

Tuyenquang.gov.vn: Trong hai ngày 15 và 16/5, huyện Sơn Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Đại hội có Bà Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. ông Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện trong tỉnh; đại biểu đại diện các ban, ngành của huyện, đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ cùng 153 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.
 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún tặng Đại hội
bức tranh “Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.
 
Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XV trình bày tại Đại hội đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp huyện Sơn Dương đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính chính pháp luật của Nhà nước; không ngừng phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn huyện có 143 mô hình tự quản có 99 tổ tự quản bảo vệ môi trường; 32 tổ tự quản về an ninh trật tự; 03 tổ tự quản về giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 03 tổ tự quản trồng và bảo vệ rừng, cây xanh; 03 tổ tự quản vệ sinh đồng ruộng, thu gom phân loại rác thải và 03 tổ tự quản khác. Trong 5 năm qua nhân dân đã cung cấp 122 nguồn tin tố giác tội phạm, có 147 người được cảm hóa, giáo dục tại cơ sở, có 208 khu dân cư không có người vi phạm pháp luật; 355 thôn, tổ dân phố có hòm thư hoặc đường dây nóng tố giác tội phạm. Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện được trên 2,377 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và của các ngân hàng chuyển về 7,072 tỷ đồng, đã triển khai hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, tặng quà tết, hỗ trợ chữa bệnh cho 2.404 hộ gia đình và 53 cá nhân. Các tổ chức thành viên Mặt trận huyện hỗ trợ giúp hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất và các hoạt động khác. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường bê tông nông thôn, tham gia xây dựng đường bê tông nội đồng, hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, đến hết năm 2018, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện bình quân chung đạt 13 tiêu chí/xã, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới …
 
Phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở khu dân cư, các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh được hòa giải ngay tại cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt các nội dung giám sát theo kế hoạch được cấp uy phê duyệt, chủ trì thực hiện 04 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 tại 22 lượt xã, thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo tại 24 lượt xã, công tác phản biện từng bước được nâng cao… 
 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, Bà Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với các nội dung của chương trình trọng tâm, các mục tiêu và giải pháp cụ thể được nêu trong văn kiện của Báo cáo chính trị. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân. Nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động các gia đình đưa trẻ đến trường; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình huyện có sản phẩm chủ lực, “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020; tham gia xây dựng hợp tác xã kiểu mới; xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm,… Phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác hòa giải ở khu dân cư.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún cũng cho rằng Mặt trận các cấp trong huyện cần thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc, tập trung giám sát với quy trình chặt chẽ đem lại hiệu quả thực sự; đồng thời tiếp tục tổ chức các Hội nghị phản biện có hiệu quả, đảm bảo các chính sách khi ban hành sẽ thực sự đi vào lòng dân và có giá trị trong thực tiễn. Tiếp tục kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Ban tư vấn, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng các văn kiện Đại Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục củng cố hệ thống, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có uy tín, năng lực hoạt động...
 

.
69 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương khóa XVI ra mắt Đại hội.
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 69 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới, ông Nguyễn Đại Phong, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử 29 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV.  Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới - Xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”, Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu và các nội dung, giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen 4 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 47 tập thể và 36 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. 
 
 
Hải Yến

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email