Công văn 491/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 491/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/03/2019
Trích yếu: V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: