Công văn 485/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tham mưu triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 485/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/03/2019
Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: