Công văn 540/UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và các cầu trên đường giao thông nông thôn

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 28 Giao thông
Số ký hiệu: 540/UBND-ĐTXD
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/03/2019
Trích yếu: V/v duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và các cầu trên đường giao thông nông thôn
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: